Kesäkuun valtuuston kokouksessa käsiteltiin myös vastaus syyskuussa 2022 jättämääni aloitteeseen, jossa esitetään, että päiväkotien pihoille pitäisi tuoda enemmän luontoa. Aloitetekstin löydät täältä:

Valtuustoaloite: Lisää luontoa päiväkoteihin

 

Aloite oli siis käsitelty todella kiitettävän ripeästi ja huolellisesti. Kiitos siitä! Jätin puheen lopuksi ponsiesityksen, jonka valtuusto hyväksyi yksimielisesti. Seuraavassa puheeni ja sen lopusta löytyy myös linkki videotallenteeseen, jos haluat mieluummin kuunnella puheen kuvan kera:

PUHE VALTUUSTOSSA LISÄÄ LUONTOA PÄIVÄKOTEIHIN ALOITTEESEEN
LIITTYEN 21.6.2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat,

Iso kiitos ansiokkaasta ja osin jo aloitetta laajemmastakin vastauksesta aloitteeseeni.
Kiitän myös aloitteen saamasta laajasta kannatuksesta.

Aloitteen tarkoituksena ei ollut niinkään saada tietoa varhaiskasvatuksessa
toteutettavan ympäristökasvatuksen määrästä, vaan selvittää kuinka paljon
päiväkotien pihoissa lapsilla on mahdollisuuksia tunkea kätensä multaan, ihastella ja
kosketella puun kylkiä, kastematoja tai leppäkerttuja. Kuinka paljon päiväkodeissa on
pihoja, joissa kosketus luonnon omaan mikrobistoon mahdollistuu. Multaisen sormen
eksyminen nenään, kun vahvistaa immuunijärjestelmää ja siis näin tukee lasten
hyvinvointia ja terveyttä. Tämä edelleen tuo säästöjä sairauskuluissa, vähentää
lasten poissaoloja varhaiskasvatuksessa ja mahdollistaa lasten vanhempien
työssäkäynnin. Tietäen usein todella tiukan henkilöstötilanteen on
siis tärkeää, että päiväkotien pihat tarjoavat kosketusta luontoon, ilman että
luontoon pääsemiseksi tarvitsee järjestää erikseen retkiä, mikä sekin sinällään on
todella toivottavaa.

Aloitteen vastauksen tueksi oli teetetty kysely (aivan huikean hieno teko, kiitos!),
josta ilmenee, että mahdollisuuksia on ihan liian vähän ja näkeehän tuon meistä itse
kukin, kun kulkee pääosin hiekkaa ja istutettua nurmikkoa olevien päiväkotien
pihojen ohi. Se on surkeaa katsottavaa, ja näin helteillä varjoa ei juuri ole ja hiekka
pölisee, Kyselyn vastauksissa vastaajat näkevät tärkeänä myös henkilöstön
tietoisuuden ja osaamisen lisäämisen. Toivon tämän huomioitavan
varhaiskasvatushenkilöstön koulutuksissa.

Miten siis saada pihat luonnonmukaisemmiksi? Vastauksen mukaan rajoitteena on
jälleen kerran raha. Tilakeskus lupaa huomioida aloitteen mahdollisuuksien mukaan,
sivistystoimi määrärahojen puitteissa. Rahat riittävät nykyisellään vain yhden
päiväkodin pihan perusteelliseen kunnostamiseen vuosittain. Tähän käytetään
300000 tuhatta euroa! Voitaisiinko kuitenkin herätellä vanhaa kunnon talkoohenkeä?
Jospa rahaa jaettaisiin vähän useammalle päiväkodille, tarjottaisiin mullat ja taimet ja
järjestettäisiin talkoot, jossa henkilökunta, lapset ja vanhemmat yhdessä loisivat
luontoa päiväkotien pihoille.

Vastaisuudessa uudet päiväkodit tulee rakentaa niin, että mahdollisimman paljon jo
olemassa olevaa luonnonmukaista aluetta jätetään pihoille. Varmasti jokainen
meistäkin sijoittaa ne mukavimmat lapsuuden ulkoilumuistot metsään, kannoille,
kiville ja kallioille useamman tuhat euroa maksavien ”liukumäkihässäköiden” sijaan.

Ponsiesityksenä esitän, että sivistystoimi ja tilakeskus pohtivat pihojen korjauksiin
varatun määrärahan uudelleen jakamista tämän aloitteen sisältö huomioiden.
Vastaus esitellään aloitteen tekijälle ja sivistyslautakunnalle. Kiitos!

Mielenkiinnolla jään odottamaan vastauksia ponsiesitykseeni!