Nurmijärven kunnanvaltuusto kokousti talousarviokokouksensa 15.11. Kokous sujui varsin yllätyksettömästi. Kokouksen varmasti positiivisin asia oli vihreiden Sami Virtasen tekemän valtuustoaloitteen, liittyen joukkoliikenteen yhdistelmälippuun, joka mahdollistaa edullisemman bussimatkan ja sisäänpääsyn Rajamäen uimahalliin, läpimeno. Sami esitti tähän kokeiluun tarvittavan 1000 euron määrärahan ottamista valtuustoseminaariin varatusta 20000 eurosta. Valintana oli siis joko kaikkia halukkaita kuntalaisia hyödyttävä mahdollisuus uimahallireissuun julkisella liikenteellä tai jälkiruoka valtuustoseminaarissa. Samin esitys voitti äänin 26-22 eli kovin moni ei kuitenkaan ollut valmis suklaamoussestaan luopumaan.

Pitkään jatkunut alkuluokkatoiminnan kohtalosta veivaaminen saatiin päätökseen. Siitä päätettiin luopua tiukan äänestyksen jälkeen äänin 24 JAA. 23 Ei, 3 TYHJÄÄ ja 1 POISSA. Äänestyksiä käytiin toki myös taas kerran veroprosentista. Toisena ääripäänä oli perussuomalaisten näkemys siitä, että korotuksille ei ole tarvetta lainkaan ja toisena kunnanjohtajan näkemys siitä, että vastuulliseen taloudenpitoon tarvitaan 0.5% korotus. Tässä välissä olivat vielä kokoomuslaisilta tullet kaksi eri näkemystä korotuksesta; toinen korotus olisi ollut 0.19% ja toinen lopulta voittanut esitys korottaa nurmijärveläisten veroja 0.39%.

Pidin kokouksessa vihreiden ryhmäpuheenvuoron talousarvioon liittyen. Puheessa peräänkuulutin sitä, että mikä on vastuullista päätöksentekoa ja sitä, miten me voimme toistamiseen kyseenalaistaa kunnanjohtajan näkemyksen veronkorotuksen tarpeellisuudesta. Seuraavassa puheeni kokonaisuudessaan:

TALOUSARVIOPUHE VALTUUSTOSSA 15.11.2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat sekä muut kuulijat,

Tavallisesti, kun pienemmän ryhmän edustajana pääsee tässä vaiheessa puhumaan talousarviosta, niin pankki on kaikista luvuista, miljoonista, prosenteista ja huolenaiheista jo tyhjennetty. Niinpä puheeni keskittyy itse prosessiin ja arvoihin.

Tätä talousarviota ei voi erottaa Nuuka-ohjausryhmän työstä, sillä ne ovat kulkeneet rinta rinnan koko kuluneen vuoden ajan. Nuuka-ryhmässä tehdyt säästötoimenpiteet vaikuttavat talousarvioon ja se toki oli myös ryhmän tehtävä, löytää säästöjä tiukassa taloustilanteessa. Kiitos ryhmälle uutterasta työstä.

Ryhmässä oli huomioitu kaikkien ryhmien edustus, hyvä niin! Kummalista oli sen sijaan ryhmän jäsenille asetettu ehdoton kielto kertoa omalle valtuustoryhmälle kokouksissa esitetyistä säästötoimista. Käytännössä siis yksittäinen Nuuka-ohjausryhmän jäsen saattoi esittää säästöjä jopa oman ryhmänsä tai valtuustoseminaarissa esiin tulleen mielipiteen tai toiveen vastaisesti. Enemmistöpäätöksellä tehdyt säästöesitykset tuotiin sitten muun ryhmän tietoon ja tämän jälkeen saatiin varsin tiukoilla saatesanat, että koska näistä on yhdessä sovittu tässä linjassa tulee pysyä. Avoimen päätöksenteon nimissä olisi ollut oikein tuoda myös kuntalaisille julki ne asiat, joista ryhmä oli erimielinen myös tiedonannoissa, eikä vasta tässä salissa.

Kunnanhallituksen talousarviokokous sujui tänä vuonna hyvin ripeästi ja varsin yksimielisesti. Kaikille oli hyvin selvää, että taloutemme on hurjassa investointikierteessä, mikä vaatii tiukkaa taloudenpitoa. Käsiin räjähtäneet useamman koulun sisäilmaongelmat tulevat näkymään valtavina summina tulevien vuosien talousarvioissa. Olen saanut useammalta kuntalaiselta erittäin aiheellisen kysymyksen, että miten näin on päässyt käymään? Kysymykset ovat liittyneet siihen, että eikö meillä seurata rakennusten kuntoa ja huolehdita niiden hyvästä ylläpidosta? Miksi ei ole puututtu aiemmin? Vahingosta viisastuneina vastaisuudessa toimitaan varmasti toisin.

Eniten aikaa kunnanhallituksessa käytettiin keskusteluun ja äänestyksiin veronkorotuksista. Jo toistamiseen äänestettiin kumoon kunnanjohtajan esitys veronkorotuksesta. Edellisen kerran valtuusto torppasi kunnanjohtajan 0,3% korotusesityksen kesäkuussa ja sen seurauksena jatkettiin Nuuka-ohjausryhmän työtä ja edelleen etsittiin lisää säästettävää. Löydetyistä säästöistä huolimatta meillä on yhä tarve veronkorotukseen. Ja edelleen kunnanhallituksen enemmistö ei luottanut kunnanjohtajan näkemykseen, vaan pienensi ehdotettua veronkorotusta, minkä negatiivinen vaikutus talousarvioon ensi vuodelle on miljoona euroa. Naapurikunnassa Järvenpäässä neljä ryhmäpuheenjohtajaa kyseli viikonvaihteessa lehtikirjoituksessaan: ”Estääkö veropeikon pelko vastuullisen päätöksenteon Järvenpäässä?”. Sama kysymys voidaan esittää myös meillä Nurmijärvellä,

Talousarvion tekeminen ja säästöjen etsiminen ovat aina paljolti myös arvovalintoja. Tässä prosessissa noussut useamman kerran esiin sana ”vastuullinen”. Mikä sitten on kenenkin näkökulmasta vastuullista päätöksentekoa? Se että leikataan lapsille ja nuorille tärkeitä harrastusmahdollisuuksia tarjoavilta opistoilta, urheiluseuroilta ja yhdistyksiltä, mikä tulee nostamaan harrastusmaksuja ja näin saattaa jopa vaikuttaa siihen, että joidenkin lasten mahdollisuus harrastukseen loppuu kokonaan vai se, että kaikki kuntalaiset osallistuvat säästötalkoisiin tulojensa mukaisesti maltillisella veronkorotuksella? Loputtomasti ei voida säästää ilman, että joudutaan puuttumaan tärkeisiin palveluihin. Nämä säästöt koskevat aina eniten heikoimmassa asemassa olevia.

Käsi sydämelle, kuinka montaa tässä salissa istuvaa Nuuka-ohjelman säästöt ilman veronkorotusta suoraan koskettavat? Välillä on hyvä miettiä elämää jonkun toisen saappaista käsin. Se on vastuullista.

Pitihän se kokeilla, mitä tekoäly haluaa sanoa Nurmijärvestä ja sen talousarvioista. Se viisaudessaan lausui näin: ”Kunnan väestömäärän on ennustettu kasvavan edelleen lähivuosina, mikä tuo mukanaan haasteita ja mahdollisuuksia talouden kehitykselle”. Tämä on täysin totta! Täytyy olla tekoälyn kanssa samaa mieltä, kun se toteaa, että on tärkeää varmistaa, että kaikki Nurmijärven lapset ja nuoret saavat laadukasta opetusta. Tähän tarvitaan riittävät resurssit ja hyvinvoiva henkilöstö. Opettajavoittoinen Vihreä valtuustoryhmä on ehdottomasti samaa mieltä ja iloitsee siitä, että tästä meillä vallitsee valtuustossa varsin selkeä yhteisymmärrys.

Tekoäly on myös tehnyt hienon havainnon todetessaan, että Nurmijärvi on panostanut aktiivisesti yritysten houkutteluun alueelleen, mikä on tuonut uusia työpaikkoja ja lisännyt verotuloja. Tästä valtava kiitos asiaa edistäneille viranhaltijoille.

Ihan kaikesta tekoäly ei ole kärryillä suitsuttaessaan kehitettyä joukkoliikennejärjestelmää niin, että asukkailla on sujuvat yhteydet niin kunnan sisällä kuin muualle pääkaupunkiseudullekin. Tässä meillä on vielä paljon petrattavaa. Toivomme, että juuri uudelleen perustettu joukkoliikennetyöryhmä tarttuu tekoälyn heittämään haasteeseen.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää talousarvion laatimiseen osallistuneita viranhaltijoita! Kiitämme myös muita valtuustoryhmiä yhteistyöstä.

Kiitos!

Voit katsoa puheeni tästä;