Eduskuntavaalit ovat huhtikuussa 2023

 

Miksi olen ehdolla ?

Olen lähtenyt mukaan politiikkaan erityisenä agendana vammaisten oikeudet. Näinä politiikassa mukana olovuosinani vammaisten oikeuksia on pyritty parantamaan. Tämä on kuitenkin mielestäni ollut näennäistä ja vaikeimmin vammaisten kohdalla monet asiat ovat menneet jopa huonompaan suuntaan. Minulla on näistä asioista tietämystä ja osaamista, jota päätöksentekoon tarvitaan. Sekä työssäni että yksityiselämässäni olen kohdannut useita tilanteita, joissa muutenkin haastavassa tilanteessa elävien ihmisten oikeudet on laiminlyöty tai sivuutettu. Koulutus- ja työtaustani vuoksi opetus- ja varhaiskasvatusasiat ovat myös erityisen lähellä sydäntäni. Koulutukseen ei saa tulevaisuudessa kohdistua minkäänlaisia leikkauksia. Siihen meillä ei ole varaa.

Näiden vaalien tärkeänä teemana on myös luontokadon ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen. Useat viimeaikaiset tutkimukset kertovat karua kieltään siitä, että toimemme ovat täysin riittämättömiä. Tulevat vaalit ovat ilman muuta talousvaalit, mutta taloutta ja luontoarvoja ei voida erottaa toisistaan. Elinkelpoinen planeetta on elinehto myös talouspolitiikalle. Ilman lapsia ja luontoa ei ole tulevaisuuden Suomea. Eduskuntaan tarvitaan luonnon puolustajia.

Haluan tuoda esiin myös näkemystäni ja kokemustani lähisuhdeväkivallasta. Naisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen ongelma ja valtava ongelma myös Suomessa. Suomi on naiselle EU:n toiseksi vaarallisin maa elää. Meillä joka kolmas nainen kokee elämänsä aikana parisuhdeväkivaltaa ja vuosittain ainakin 50 000 naista kokee seksuaalista väkivaltaa. Monen muun maan tapaan Suomen toimet naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi ja uhrien auttamiseksi eivät ole riittäviä. Ja tarkoituksena ei ole nyt lainkaan vähätellä miesten kokemaa lähisuhdeväkivaltaa. Asian tiedostaminen ja siihen parempi puuttuminen auttavat kaikkia väkivallan uhreja.

 

 

Vaaliteemani

Heikoimpien puolella.

Olen heikoimpien puolella. Erityisosaamistani ovat vammaisten oikeudet ja palvelut. Lupaan olla ääni myös niille, jotka eivät itse sitä pysty käyttämään.

Tahdon olla puolustamassa heikoimmassa asemassa olevia ja olla rakentamassa aidosti tasa-arvoista ja inhimillistä yhteiskuntaa, jossa vähennetään köyhyyttä ja ehkäistään eriarvoistumista. Ei ole meitä ja heitä, on vain yhdenvertaisia asukkaita. Sanotaan ei kaikelle syrjinnälle ja puolustetaan jokaisen oikeutta olla oma itsensä. Ollaan avoimia ja suvaitsevaisia. ”Sivistysvaltion mitta on siinä, kuinka se huolehtii heikoimmistaan”; huolehditaan, että tämä lausahdus toteutuu ja kaikissa päätöksissä pidetään heikoimpien puolta.

 

Luonnon puolella.

Luontokadon pysäyttäminen. Luontokadon pysäyttäminen ei voi odottaa. Luontokato on monilta osin seurausta talouden toimista, sillä sen syyt ovat maankäytön ja merien hyödyntämisen muutokset, luonnonvarojen liikakäyttö, ilmastonmuutos, saastuttaminen sekä vieraslajien leviäminen.

Moni luonnonsuojeluun ja luontokadon pysäyttämiseen liittyvä lakialoite on kaatunut eduskunnassa. Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata. Tämä maailma ei ole lahja vanhemmiltamme, vaan lainassa lapsiltamme. Meidän tulee siirtää se heille nykyistä paremmassa kunnossa.

 

Turvallisemman arjen puolella.

Elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus. Lähisuhdeväkivallasta ja sen aiheuttamista kustannuksista tehdyn tutkimuksen mukaan pelkästään naisiin kohdistuneesta fyysisestä parisuhdeväkivallasta aiheutuu Suomessa 150 miljoonan euron lisäkustannukset vuosittain. Inhimillistä kärsimystä ei voida rahassa mitata. Tarvitsemme osaamista, palveluita ja lain tilanteen korjaamiseksi. Sovitteluprosessi ei kuulu lähisuhdeväkivaltatilanteiden selvittämiseen.

.