Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuusto piti vuoden viimeisen kokouksensa 14.12.2023. Istuimme pitkän kokouksen, jonka suurimpana päätettävänä asiana oli talousarvio vuodelle 2024. Tiukassa taloustilanteessa meidän valtuutettujen kädet olivat kovin sidotut, ja useissa puheenvuoroissa kommentoitiin sitä, että emme oikeastaan voi päätettävään talousarvioon vaikuttaa.

Vihreä valtuustoryhmä jätti kokouksessa valtuustoaloitteen vammaispoliittisen ohjelman laatimisesta hyvinvointialueelle. Marraskuun kokouksessa esitelty vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelma oli kovin suppea eikä se sisällöltään mitenkään voi toimia myös vammaispoliittisena ohjelmana.

Aloite sai reilut 40 allekirjoitusta. Tämä on hieno määrä 69 valtuutetun joukosta. Lämmin kiitos siis isolle joukolle kanssavaltuutetuista, jotka jaatte näkemyksen asian tärkeydestä. Sydämestä tosin riipaisivat ne muutamat ylimalkaiset reaktiot aloitteeseen, kun pelkän otsikon silmäilyn jälkeen paperi siirtyi nopeasti vieruskaverille. Työtään hyvin tekevä valtuutettu pyrkii näkemään elämää toisten, ennen kaikkea niiden heikompiosaisten saappaista, käsin. Seuraavassa aloitteen teksti kokonaisuudessaan:

 

VALTUUSTOALOITE VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN LAATIMISEKSI KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEELLA

Vammaiset ovat maailman suurin syrjitty ihmisryhmä. Arviolta 15 % maailman ihmisistä on tavalla tai toisella vammaisia.

Suomi on hyväksynyt YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 2007 ja ratifioinut sen 2016. Yleissopimus on vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva oikeudellisesti sitova kansainvälinen asiakirja. Sopimus sitoo kaikkia viranomaisia – siis myös hyvinvointialueita.

Sopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Yleissopimuksessa korostetaan vammaisten henkilöiden osallisuutta kaikessa heitä koskevassa päätöksenteossa. Yleissopimus takaa vammaiselle henkilölle oikeuden elää itsenäisesti osana omaa lähiyhteisöään. Yleisten palveluiden tulee olla vammaisen henkilön saavutettavissa.

Useat kunnat ovat vammaisten oikeuksien toteutumisen takaamiseksi laatineet vammaispoliittisen ohjelman. Nyt vammaispoliittisia ohjelmia valmistelevat myös hyvinvointialueet. Vammaispoliittisen ohjelman tulee linjata ne konkreettiset toimenpiteet, joilla vahvistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista.

Vammaispoliittisen ohjelman avulla tulee tuoda esille vammaisten henkilöiden näkemyksiä palveluista, suunnittelusta, päätöksenteosta, toteutuksesta ja se on tarkoitettu erityisesti päättäjille, viranomaisille, järjestöille ja myös vammaisille ihmisille itselleen. Ohjelman tulee antaa tietoa hyvinvointialueen vammaisten henkilöiden palveluista, tarpeista ja olosuhteista. Sen tavoitteena on turvata kaikille yhdenvertaiset osallistumisen mahdollisuudet.

Vammaispoliittisen ohjelman tulee olla laaja ja pitää sisällään paljon muutakin kuin vammaispalvelut. Esimerkiksi esteettömyys ja saavutettavuus on varmistettava kaikessa toiminnassa. Hyvinvointialueen vammaispoliittinen ohjelma tulee sovittaa myös yhteen kuntien ohjelmien kanssa.

Vammaispoliittisen ohjelman tarkoituksena on avata näkökulmaa, jonka lähtökohtana ovat vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet sekä ihmisarvon kunnioittaminen. Sen avulla pyritään lisäämään myönteisiä käsityksiä vammaisten henkilöiden kyvyistä ja panoksesta yhteiskunnan kehittämisessä. Näin voidaan torjua vammaisuuteen liittyviä ennakkoluuloja ja tietämättömyyttä kaikilla elämänalueilla.

Vammaispoliittisen ohjelman tulee toimia vammaispoliittisena suunnannäyttäjänä sekä hyvänä informaatiopakettina ja sitouttaa eri osapuolia vammaisten henkilöiden aseman parantamiseen. Vammaisia ei tule nähdä vain palvelujen käyttäjinä, vaan tasa-arvoisina osallistujina ja vaikuttajina yhteiskunnassa.

Marraskuun aluevaltuuston kokouksessa hyväksytty vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelma ei sisällöltään täytä vammaispoliittisen ohjelman kriteereitä. Tämän vuoksi me allekirjoittaneet esitämme, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle laaditaan erillinen vammaispoliittinen ohjelma. Ohjelman laadintaan tulee osallistaa vammaisneuvoston edustus sekä muita mahdollisia asiantuntijoita.

Tuusula 14.12.2023

Vihreän valtuustoryhmän psta

Leni Niinimäki