Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuusto kokousti vuoden viimeisen pitkän kokouksen 8.12.2022. Listalla oli isoja asioita, kuten strategia, talousarvio ja hallintosäännön päivittäminen.

Vihreä valtuustoryhmämme teki strategiaan kolme tärkeää muutosesitystä, jotka koskivat pääasissa mielestämme liian vähälle huomiolle jääneitä ympäristöön ja palvelujen kestäviin tuottamistapoihin liittyviä asioita. Lisäksi jätimme valtuustoaloitteen hyvinvointialueen ilmasto- ja ympäristöstrategian luomiseksi.

Minä pidin ryhmäpuheenvuoron liittyen talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille 2024-2025. Puhe kokonaisuudessaan tässä:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut ja viranhaltijat sekä muut kuulijat,

Olemme uuden äärellä, vaikka olemme jo onneksemme ehtineet “harjoitella” terveys- ja sosiaalipalvelujen järjestämistä hyvinvointialueen kokoisella sote-kuntayhtymällä, niin se virallinen hyvinvointialue aloittaa vuoden 2023 alussa ja sen talousarvio ja taloussuunnitelma on nyt meillä käsissämme. Nämä sote-kuntayhtymä vuodet ovat olleet meille arvokasta aikaa ja niinpä moneen muuhun hyvinvointialueeseen verrattuna pääsemme liikkeelle hyvällä etumatkalla.

Talousarvion ensi lehdillä asetetaan hyvinvointialueelle kovat tavoitteet. Toisessa vaakakupissa ovat:

  • turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut alueen asukkaille
  • parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta
  • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
  • turvata henkilöstön saatavuus ja pysyvyys
  • vastata ikääntymisen ja syntyvyyden aiheuttamiin haasteisiin

Ja sitten siinä toisessa:

  • hillitä kustannusten kasvua

Näiden tavoitteiden yhteen sovittaminen tulee olemaan, miltei 66 miljoonan alijäämän kanssa, suuri haaste. Talousarviossa esitetyt luvut tarkoittavat käytännössä lähitulevaisuudessa valtuustolta vaativia päätöksiä ja arvovalintoja. Miten kohtaavat kustannustehokkuus ja taloudellisuus sekä palvelujen laatu ja saatavuus?

Meille päättäjinä on tulossa aiempaa suuri vastuu päättää siitä, mitkä ovat hyvinvointialueen asukkaiden elämän ja hyvinvoinnin kannalta hyvän arjen kannalta oleellisia asioita. Mitkä asiat painavat vaakakupissa eniten, kun kaikkeen ei ole varaa? Toimiva hyvinvointialue edistää asukkaidensa hyvinvointia, ehkäisee eriarvoistumista ja on viihtyisä. Millaisin keinoin tässä salissa ja lautakunnissa istuvat luottamushenkilöt ovat näitä asioita edistämässä? Millaiset työkalut me annamme hyvinvointialueen työntekijöille työnsä hoitamiseen? Joudumme väistämättä asettamaan asioita vastakkain ja arvottamaan eri seikkoja. Syytä on suoda paljon ajatusta hyvinvointialueen henkilöstön jaksamiselle, sillä ilman heidän työpanostaan mikään ei toimi.

Vihreä valtuustoryhmä pitää tärkeänä ennakkoarviointien tekemistä. Jo ennen päätösten tekemistä tulee arvioida niiden vaikutukset erilaisiin ihmisiin ja ympäristöön. Myös lasten ja nuorten sekä vammaisten ja ikäihmisten näkökulma tulee huomioida. Vaikuttajatoimielinten kuuleminen on tärkeää. Kun tehdään kipeitä päätöksiä, joiden vaikutukset näkyvät pitkään tulisi nämä asiat arvioida yhä tarkemmin.

Vaikeinakin aikoina päätöksiä tehtäessä tulee muistaa, että tasa-arvoisilla ja yhdenvertaisilla palveluilla alueella ehkäistään eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Tärkeintä on palveluiden laatu, oikea-aikaisuus ja saatavuus. Ennaltaehkäisevien palveluiden järjestäminen on avainasemassa ja on investointia, joka pitkässä juoksussa maksaa itsensä takaisin. Tulee huolehtia, että oma palvelutuotanto on turvattu, ja sitä täydennetään tarvittaessa ostopalveluilla.

Toiminnan taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden sekä ennakoitavuuden kannalta meitä on nyt ja jatkossakin tulee haastamaan palveluiden ostojen iso osuus hyvinvointialueen menoista. Liian suuri ostopalveluiden käyttö heikentää asiakkaiden palveluja. Näin on nyt käynyt esimerkiksi erityisen haavoittuvassa olevien kehitysvammaisten palveluiden osalta. Kehitysvammapoliklinikka on toiminut pääosin keikkalääkäreiden turvin ja tämä ei ole asiakkaiden edun mukaista. Asiakkaiden tarvitsemat lausunnot edellyttävät asiakkaan sekä kehitysvammalääketieteen tuntemista. Erityisen tärkeää on pitää huolta siitä, että jatkossakin meillä on niin hyvä olla töissä, että kalliiseen vuokratyövoiman ostoon täytyy turvautua yhä harvemmin laadukkaiden palvelujen takaamiseksi.

Vaikka onkin mielekästä, että aluevaltuustotasolle ei tuoda talousarviota aivan yksityiskohtien tasolla, toivoisimme, että jatkossa saamme päätöksenteon tueksi myös palvelualuetasoiset budjetit. Talousarviokäsittelyyn vastaisuudessa valtuutettu Rousu nosti esiin erittäin huomionarvoisia seikkoja.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää budjetin valmisteluun osallistuneita viranhaltijoita hyvin tehdystä työstä sekä lähettää myös isot kiitokset jokaiselle sote-kuntayhtymän työntekijälle panoksestaan alueen asukkaiden hyvinvoinnin hyväksi. Toivomme työntekijöille jouhevaa siirtymistä sote-kuntayhtymästä hyvinvointialueen palvelukseen.

Ryhmämme kiittää valtuuston muita ryhmiä hyvästä yhteistyöstä ja toivotamme kaikille rentouttavaa ja rauhallista joulunaikaa!