Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti vuoden 2023 budjetista kokouksessaan 16.11.2022. Pidin kokouksessa Vihreän valtuustoryhmän puheen. Seuraavassa koko puhe:

RYHMÄPUHE BUDJETTIVALTUUSTOSSA 16.11.2022

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat sekä muut kuulijat

Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö. Näin kuuluu visiomme.

Mitä on hyvä arki? Ja mistä koostuu se vielä parempi arki, tästä me olemme päättämässä täällä tänään omalta osaltamme.

Maailmaa on ravistellut kaksi isoa kriisiä lyhyellä aikavälillä. Ensin korona ja sitten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Nämä ovat tuoneet ennalta arvaamattomia vaikutuksia kuntatalouteen. Energian hinnannousu ja korkotason nousu tuntuvat myös Nurmijärvellä. Olemme saaneet ohjeita ja neuvoja mahdollisten sähkökatkosten vuoksi. Lainojen korkotason nousu voi vaikuttaa investointeihin ja saatamme joutua tarkastelemaan tämän vuoksi käyttötalouden rahanjakoa uudelleen.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää viranhaltijoita ja kunnan kaikkia työntekijöitä näinä erikoisina aikoina tekemästään ansiokkaasta työstä. Kiitos myös muille ryhmille yhteistyöstä tässä budjettiväännöstä.

En turhaan ryhdy kertaamaan budjettikirjan menoja ja tuloja. Pankki niiden osalta on jo tyhjennetty. Talous on monista syistä tiukilla. Se on kaikille täysin selvää. Vihreä valtuustoryhmä haluaa korostaa, että budjettivaltuusto on aina arvovalintavaltuusto. Budjettivaltuuston päätösten tulisi olla linjassa strategiamme kanssa. Kuinka sitoutuneita olemme sen tekstiin?

Strategiassa mainitaan matkailun edistäminen. Kuitenkin kunnanhallituksessa äänestettiin matkailukoordinaatorin tehtävän poistamisesta? Strategiassa lukee myös, että toimimme edelläkävijöinä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa ja kunnanhallitus poisti talousarviosta uuden nuorisopalveluihin sijoitetun vakanssin? Olemme tiukassa taloudellisessa tilanteessa, mutta silti nämä ovat arvovalintoja ja ristiriidassa strategian kanssa.

Talousarviokirjasta saimme lukea myös erittäin tavoitteellisia visioita, kuten opetukseen liittyvät alkuluokkatoiminta tai iVisio, joka on siis suunnitelma lähikouluperiaatteen vahvistamiseksi? Mutta millainen on varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen arki? Onko meillä riittävästi motivoituneita työntekijöitä toteuttamaan näitä. Kuullaanko heidän mielipiteitään riittävästi?

Erityisluokanopettajana suhtaudun varsin kriittisesti vallalla olevaan ajatteluun siitä, että kaikki lapset pyritään sijoittamaan lähikouluun tavalliselle luokalle. Tämä voi olla näennäisesti tasa-arvoista, mutta yhdenvertaista se ei ole, ellei aidosti varmisteta, että jokainen saa opetusta luokassa, jossa oppiminen on mahdollista. Tämä edellyttäisi pieniä opetusryhmiä, riittävästi koulunkäynninohjaajia ja mahdollisuutta eriyttää opetusta.

Sain koulun arkeen erittäin kuvaavan, loistavan esimerkin ystävältäni tokaluokkalaiselta Eerolta (Eero opiskelee noin 20 oppilaan luokassa). Eero tokaisi näin: ”Sillä erikoisluokalla oppii varmaan paljon paremmin. Meidän luokassa menee puolet ajasta säheltämiseen”. Jos tämä on oppilaan kokemus, meidän tulee ottaa se vakavasti. Totuus tulee lapsen suusta.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa esittää kysymyksen: ”Mikä on kunnan tärkein tehtävä?”. Ryhmämme näkee, että näitä ovat arjen sujuvuus ja vakaus, johon kuuluvat esimerkiksi koulut, varhaiskasvatus ja joukkoliikenne, kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut, kuten kirjastot, kulttuuri- ja liikuntapalvelut, kunnan työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen, sekä lähiluonto ja turvallisuuden tunne.

Vietämme parhaillaan lapsen oikeuksien viikkoa, jonka teemana tänä vuonna on turvallisuus. Millaisia päätöksiä me täällä teemme ja mihin euroja sijoitamme, jotta lasten arki on turvallista. Sen sijaan, että taivastelemme täällä osan nuorten tekemiä tihutöitä tai sotkuisia ympäristöjä, meidän pitäisi pohtia, että mistä tällainen käytös kertoo? Miksi jotkut nuoret voivat pahoin? Pitää hoitaa myös syytä eikä vain korjata jälkiä. Terveet koulut ja päiväkodit, riittävä ja motivoitunut henkilökunta, lasten, nuorten ja heidän parissaan työskentelevien kuuleminen ovat samaa kokonaisuutta. Palveluntuottajan ja -käyttäjien tulee keskustella keskenään. Sen sijaan, että näperrellään yksittäisten asioiden kanssa, pitäisi keskittyä laajempiin kokonaisuuksiin. Kaavoitus ja maanmyynti ovat usein keskiössä, kun puhutaan kunnan taloudesta, mutta ne eivät suinkaan ainoat autuaaksi tekevät asiat.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa tehdä vastuullisia ja kauaskantoisia sekä oikeudenmukaisia päätöksiä. Hyvä ja oikeudenmukainen asuinkunta pitää huolta asukkaistaan, tulevista sukupolvista, ympäristöstä ja eläimistä. Sivistyneessä yhteiskunnassa – ja kunnassa – päättäjät kantavat vastuuta heikoimmista ja niistä, joilla ei ole voimia tai kykyä saada ääntään kuuluviin. Tämä tarkoittaa kattavia ja laadukkaita perus- ja vapaa-ajanpalveluja ja osallistumismahdollisuuksia kaikille kuntalaisille heidän iästään, taustastaan, terveydentilastaan ja tulotasostaan riippumatta.

Hyvinvoivan ja elinvoimaisen kunnan luovat hyvinvoivat ja tyytyväiset asukkaat. Nurmijärvi ei voi olla vain instanssi, johon kuntalaiset maksavat veronsa. Sen tulee olla yhteisö, johon halutaan kuulua, josta voidaan olla ylpeitä ja, joka tukee ja auttaa tarvittaessa.

Tällainen Nurmijärvi syntyy hyvällä yhteistyöllä ja -hengellä. Tällainen Nurmijärvi on suvaitsevainen. Hyvää kansainvälistä suvaitsevuuden päivää kaikille! KIITOS!

Voit katsoa puheen tästä linkistä: