Kirjoitimme yhdessä Järvenpään kaupunginvaltuutettu Mikko Vesterisen kanssa huolemme vammaispalveluiden laadukkaasta toteutumisesta Keusotessa. Kirjoitus on julkaistu Nurmijärven uutisissa 6.6.2020

Keusoteen perustettava vammaisneuvosto

Keusote vastaa Järvenpään, Nurmijärven, Hyvinkään, Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä.

Vastuu on valtava, sillä sote-palveluiden sujuvuus, laatu ja saavutettavuus koskettavat päivittäin monien kuntalaisten elämää. Vammaiset ja muut paljon tukea tarvitsevat ihmiset muodostavat ryhmän, jonka elämänlaatuun sekä hyvinvointiin palveluiden toimivuus ja sujuvuus vaikuttavat herkästi.

VAMMAISPALVELUIDEN laadukkuus ja toimivuus edellyttävät paitsi poliittisilta päättäjiltä ja viranhaltijoita selvää tahtotilaa panostaa näihin palveluihin myös laajaa osallistamista ja kuulemista. Palveluiden kehittämisessä on kuunneltava ennen kaikkea niitä ihmisiä, joita asia koskee.

Kunnilla on velvollisuus järjestää vammaisneuvoston kokoontuminen ja toiminta. Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla.

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat. Vammaisneuvoston tärkein tehtävä on kuitenkin toimia yhteistyöfoorumina vammaisyhdistysten, päätöksentekijöiden ja viranomaisten välillä. Tällä hetkellä Keusotella ei ole mitään kanavaa tähän kuulemiseen.

VALITETTAVASTI Keusoteella ei ole omaa vammaisneuvostoa, sillä laki ei tätä kuntayhtymiltä vaadi. Me, kuntayhtymän vihreät, olemme kuitenkin sitä mieltä, että Keusoten on perustettava vammaisneuvosto lausumaan ja valvomaan alueen vammaispalveluiden laatua.

Lisäksi näemme, että vammaisneuvosto on tärkeä yhteistyöelin eri rajapintojen välillä. Keusotessa pitää myös laatia viipymättä usean kunnan tavoin vammaispoliittinen ohjelma, joka ohjaa alueen vammaispalveluiden suunnittelua, kuulemista ja järjestämistä. Tämä on laadukkaan palvelun edellytys.

Leni Pispala (vihr.), kunnanvaltuutettu, vammaisneuvoston jäsen, Nurmijärvi

Mikko Vesterinen (vihr.), kaupunginvaltuutettu, Järvenpää

Linkki kirjoitukseen: https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/1985445