Nurmijärven kunnanvaltuuston kokouksessa asialistalla oli muun muassa tilinpäätös ja osavuosikatsaus. Puheissa vilahtelivat investoinnit, Nuuka-ohjelma, Ukrainan tilanne ja sote-uudistus. Aiheellisesti tämän kaiken keskellä Vihreiden ryhmäpuheenjohtaja, Sami Virtanen, muistutti kunnan hukkaamista rahoista Fennovoimaan. Vihreät esittivät kahteen kertaan irtautumista hankkeesta vedoten Venäjän epäluotettavuuteen yhteistyökumppanina. Valtuuston enemmistö ei halunnut asiaa nähdä ja tämän seurauksena kunnalta valui 7,5 miljoonaa euroa täysin harakoille.

Itse jätin kokouksessa aloitteen liittyen tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opettamisesta omana erillisenä aineenaan siten, että aika tähän otetaan jostain toisesta oppiaineesta, eikä tästä näin ollen tule lisäkustannuksia. Allekirjoituksia aloitteeseen tuli 28. Seuraavassa aloitteen teksti ja perusteet, miksi näen tämän erittäin tärkeänä:

 

VALTUUSTOALOITE TUNNE-, VUOROVAIKUTUS JA TURVATAITOJEN OPETTAMISEN OTTAMISESTA AKTIIVISESTI OSAKSI OPETUSSUUNNITELMAA

Ensi syksynä tamperelaiset neljäs- ja kuudesluokkalaiset pääsevät harjoittelemaan muun muassa katsekontaktin luomista sekä keskustelun ylläpitämistä. Opetus on osa Tampereen kaupungin uutta tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen uutta opetussuunnitelmaa.

Neljäsluokkalaiset opettelevat vuorovaikutustaitoja muun muassa katsekontaktin luomista harjoittelemalla. Lapsille opetetaan myös vuorovaikutuksessa tapahtuvaa reagoimista sekä keskustelun ylläpitämistä sanattomasti elein ja ilmein.

Turvataidon tunneilla opetellaan taas asiallista ja myönteistä vuorovaikuttamista sosiaalisessa mediassa. Oppilaat oppivat myös säätämään someprofiiliensa julkisuusasetuksia. Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitoja opetetaan Tampereella neljäs- ja kuudesluokkalaisille puoli tuntia viikossa osana ympäristöopin opetusta.

Tietoisuus tunteista ennustaa hyviä sosiaalisia taitoja, sosiaalista pätevyyttä ja tovereiden hyväksyntää. Tunnetaitojen opetus koulussa on tutkitusti parantanut sosiaalisia taitoja ja sosiaalisia suhteita ja vähentänyt sosiaalista ahdistuneisuutta. Tunteiden tunnistaminen ja käsitteleminen edistävät terveyttä ja luovat hyvinvointia. Lisäksi ne vaikuttavat suhtautumiseen vanhempia ja yhteiskuntaa kohtaan, terveyteen aikuisiällä, työuran kehittymiseen, päihteiden käytön määrään ja väkivallattomuuteen. Liian usein tunnetaitoja opetetaan kuitenkin vasta kun häiriökäyttäytymistä on jo ilmennyt, eikä ennaltaehkäisevästi kaikille. Tietoisuus tunteista ehkäisee kiusaamista.

Tällä hetkellä näiden taitojen opettaminen on integroitu opetussuunnitelmaan tavanomaisten aineiden sisään, mutta on kyseenalaista, miten hyvin tunnetaitojen opetus tulee silloin toteutettua, kun pääpaino on muiden aineiden opettamisessa.

On tärkeää tunnistaa myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen yhteiskunnallinen merkitys, sillä demokratian säilyttäminen edellyttää erilaisuuden ja erilaisten mielipiteiden hyväksymistä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Nurmijärvellä ryhdytään opettamaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä turvataitoja omana oppiaineenaan Tampereen malliin puoli tuntia viikossa osana soveltuvaksi katsottavan oppiaineen opetusta.

Nurmijärvi 31.5.2023

Leni Niinimäki (vihr.)