Hyvää kansainvälistä homofobian, bifobian, transfobian ja intersukupuolisuusfobian vastaista päivää!

Tänään vietettävän teemapäivän tarkoituksena on kampanjoida seksuaaliseen ja sukupuoliseen moninaisuuteen liittyvää ennakkoluuloisuutta ja vihaa vastaan.

Maailman terveysjärjestön (World Health Organization / WHO) yleiskokous puolestaan poisti homoseksuaalisuuden psykologisten häiriöiden luettelosta 17.5.1990, ja yli vuosisadan kestäneen lääketieteellisen patologisoinnin päättymisen muistamiseksi luotiin vuonna 2005 kansainvälinen homofobian vastainen teemapäivä. Myöhemmin 17.5. vietettävän teemapäivän nimi laajeni kattamaan muitakin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Myös Euroopan Unioni äänesti tämän vuoden maaliskuussa EU:sta vapauden alueen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille

Kun maailmalla juhlitaan tätä päivää, Turussa liputtamalla Pride-lipuin, Nurmijärvellä kunnanhallitus käsittelee Jonna Heinosen ja minun jättämää valtuustoaloitetta kotikuntamme osallistumisesta Pride-liputukseen. Aloite tulee käsittelyyn esityksellä, että Nurmijärvi osallistuisi liputukseen. Perustelut ovat erinomaiset:

”Nurmijärven kunnan on perusteltua osaltaan edistää ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä omassa toiminnassaan. Liputukseen osallistuminen on näkyvä osoitus kaikkien kuntalaisten osallisuuden, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden tukemisesta ja oikeuksien puolustamisesta.”

Asian käsittelyyn tulo on saanut huomiota sosiaalisessa mediassa valtuutettu Arto Häggin (kok.) julkaisun sekä blogitekstin myötä, joissa hän ilmaisee, että ei kannata aloitetta. Hägg perustelee kantaansa näin: ” Uskon ja toivon, että Nurmijärvelläkin pidetään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä tärkeänä ja toimitaan sen mukaisesti”

Yhdenvertaisuus ei ole uskon ja toivon, vaan tekojen asia!

Oikeusministeriön vuonna 2018 tekemän selvityksen mukaan trans- ja muunsukupuolisten ihmisten oikeudellisessa asemassa on edelleen suuria puutteita eivätkä sukupuolivähemmistöt ole yleisesti yhtä hyvin tunnettuja kuin seksuaalivähemmistöt. He törmäävät päivittäin yhteiskunnassa vallitsevaan binääriseen sukupuolijärjestelmään, johon he eivät kykene sijoittamaan itseään. Tästä aiheutuu usein käytännön tilanteita, joissa he joutuvat negatiivisen huomion kohteiksi tai ulossuljetuiksi. Tämä vielä voimistuu, jos he lisäksi kuuluvat vammaisiin tai etniseen vähemmistöryhmään

Pride-liputuksessa ei ole kyse yhdistyksen, yrityksen tai kansanliikkeen liputuksesta, vaan ihmisoikeuksien puolesta liputtamisesta.

Pakollisia ihmisoikeuksiin liittyviä liputuspäiviä on kalenterissamme muitakin: Minna Canthin eli tasa-arvon päivä 19.3, YK:n päivä 24.10 ja Lasten Oikeuksien päivä 20.11.

Lisäksi ihmisoikeuksiin liittyviä suositeltavia liputuspäiviä ovat Saamelaisten kansallispäivä 6.2, Romanien kansallispäivä 8.4 ja Minna Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä 1.10.

Tässä vähän sateenkaarilipun historiaa:

Lipun on suunnitellut sanfranciscolainen taiteilija Gilbert Baker.

Bakerin kantavana ajatuksena oli luoda mahdollisimman abstrakti symboli, joka ei sulkisi mitään ihmisryhmää ulkopuolelleen. Bakerin suunnitteleman sateenkaarilipun symboliikka ei ole kytketty mihinkään konkreettiseen toimintaan, tapahtumaan tai ominaisuuteen. Se on enemmänkin koko yhteisön henkeä ja iloa korostava abstrakti tunnus.

Kaikki seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuutta tukevat voivat käyttää sateenkaarilippua yhtäläisesti; se ei sulje pois eikä korosta mitään yksittäistä ryhmää. Kokonaisuus kuvastaa elämän koko kirjoa – kaikkine sateenkaaren väreineen ja erilaisine ihmisineen.

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa kaikki viranomaiset edistämään yhdenvertaisuutta aktiivisin toimin, liittyen kaikkiin lain syrjintäperusteisiin eli esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen. Vastaavasti tasa-arvolaki velvoittaa viranomaiset edistämään tasa-arvoa ja ehkäisemään sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Liputtaminen on kunnalle helppo ja huokea tapa antaa signaalia, että hoidamme näitä lakisääteisiä velvoitteita itsenäisesti. Sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden, hyvinvoinnin, turvallisuuden ja osallisuuden toteuttumiseksi tarvitaan vaikuttavia tekoja.

Sateenkaarilippu symboloi ennen kaikkea kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta. Siitä muistuttaminen on liputuksen arvoinen asia. Myös Nurmijärvellä!

Liputtamalla Pride-viikon kunniaksi kunta osoittaa allekirjoittavansa yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden omassa toiminnassaan!