Nurmijärven kunnanvaltuusto piti viimeisen kokouksensa juhannuksen alla 21.6.2023. Suurimpana asiana listalla oli Nurmijärven kunnan talouden tasapainotusohjelma eli Nuuka. Ohjelman tarkoituksena on löytää 9 miljoonan euron säästöt kunnan talouteen.

Tässä pitämäni ryhmäpuhe kokonaisuudessaan:

PUHE VALTUUSTOSSA NUUKA-OHJELMAN PÄIVITTÄMISESTÄ 21.6.2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat,

Aluksi vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää viranhaltijoita säästöesitysten etsimisestä sekä Nuuka-ohjausryhmää uutterasta istumisesta tämän asian äärellä.

Ennen tätä kokousta meitä on useampaan kertaan muistuteltu, että tämä säästöohjelma on tehty yksissä tuumin ja sitä ei saa nyt sorkkia. Valtuustoryhmämme haluaa kuitenkin muistuttaa, että tämä ohjelma ei suinkaan syntynyt täydessä yhteisymmärryksessä, vaan osa asioista on nostettu listalle enemmistöpäätöksellä. Demokratian hengessä katsomme, että meillä on velvollisuus tuoda esiin niitä asioita, joista me olemme eri mieltä.

Ohjausryhmän linjaus alkuluokkatoiminnan lopettamisesta on aiheuttanut runsaasti kuntalaisten kannanottoja puoleen ja toiseen. Ryhmämme näkemys on se, että kunnanhallituksessa esittämäni lisäys, raportoinnista, alkuluokkatoiminnan lopettamisen seurauksista ja kustannuksista sekä tilojen riittävyydestä ovat tietoja, joita lopullisen päätöksen tekemisen tueksi tarvitaan. Tällä hetkellä saamamme tiedot ovat suurimmaksi osaksi vain mielipiteitä, joiden varaan päätöksenteon ei tule perustua. Se olisi vastuutonta. Se, että toiminta on jonkun mielestä lapselleen kivaa ei riitä perusteeksi. Lopullisessa päätöksen teossa tulee myös huomioida ja arvioida mahdollinen esiopetuksen muuttuminen koskemaan myös 5-vuotiaita.

Vihreät suhtautuvat kriittisesti myös ajatukseen Aleksian palvelujen ulkoistamisesta. Aleksiaan on juuri satsattu paljon. Uusi keskuskeittiö, Aleksian Pata, aloitti kaiken koronahässäkän keskellä vuoden 2020 alussa. Tämä vaikutti myös palvelukeittiöiden saneerauksiin. Aleksia toimii tehokkaasti; aterian ja siivouksen hinnat ovat alhaiset. Aleksia on itse aktiivisesti etsinyt keinoja toimintansa tehostamiseen ja tekee myös ehdotuksia siitä esimerkiksi kesäajan ruokailujen järkeistämisen suhteen. Kaikki valtuutetut ovat tänään saaneet erittäin kattavan kuvauksen siitä, mitä kaikkea Aleksia tekee. Toivon, että jokainen valtuutettu lukee sen huolella. Sähköpostissa kiteytetään Aleksian toiminta hienosti yhteen lauseeseen: ” Aleksia liikelaitos tukee omalta osaltaan kunnan ja kuntalaisten toimintaa eikä tällaista palvelua saa ulkopuolelta ilman erillisiä lisämaksuja”. Sähköpostissa muistutetaan myös aiheellisesti  koulu- ja päiväkotiruokailun olevan sijoitus pitkän aikavälin oppimiseen ja hyvinvointiin, jolla on myös kasvatuksellinen tehtävä. Ulkoistamalla tämä kasvottomalle suurelle yritykselle tämä menetetään varmasti. Tämän lisäksi Aleksia maksaa kunnalle sisäisiä vuokria miljoonan verran vuodessa. Maksamme siis kalliin hinnan ulkopuoliselle konsultille tekemällä selvityksen, mutta enemmistön päätöksellä tutkittava on

Emme näe myöskään millään muotoa kannatettavana säästöjä, jotka kohdistuvat avustuksiin. Näitä ovat muun muassa leikkaukset urheiluseuroilta, kulttuuriavustuksista, taiteen perusopetuksesta ja kansalaisopistosta. Kannamme huolta laadukasta harrastustoimintaa tarjoavien tahojen, kuten Nurmijärven musiikkiopiston, tanssiopiston sekä Nurmijärven opiston toiminnan jatkumisesta. Opistojen toimintaa on ajanut ahtaalle jo korona ja lisäisimme ahdinkoa. Nämä leikkaukset osuvat lapsiin ja nuoriin ja nostavat jäsen- ja harrastusmaksuja. Tämä yhdistettynä uuden hallituksen leikkauksiin vapaasta sivistystyöstä saattavat nostaa harrastuskuluja niin paljon, että se on joillekin perheille liikaa. Ja tässä salissahan on useasti ilmaistu huolta lasten harrastusmahdollisuuksista. Päätösten tulisi olla linjassa puheiden kanssa.

Juuri tämän kokonaispaketin esittelyn alla saimme kuulla, että johtuen useimmista tekijöistä, sopetustarve onkin 0,9 miljoonaa enemmän. Tästä syystä kunnanjohtaja teki esityksen, että veroprosenttia korotettaisiin ensi vuoden alusta 0,3%. Pyysin laskelmia talousjohtajalta siitä, mitä tämä konkreettisesti kuntalaisen kukkarossa tarkottaisi. 100 000 euroa vuodessa ansaitseva maksaisi kuukaudessa lisää veroa 22 euroa, 50 000 tienaava reilu 10 euroa ja 25 000 tuloilla lisää veroa maksettavaksi tulisi vähän yli 4 euroa per kuukausi.

Tässä salissa on pääsääntöisesti kiivaasti vastustettu veronkorotuksia. Toisaalta ymmärrän sen, että korotus ei saa olla ensisijainen lääke, mutta nyt kun ohjausryhmä on jo tiheällä kammalla etsinyt säästökohteita, en voi ymmärtää kunnanhallituksen enemmistön kantaa vastustaa maltillista korotusta. Voittaneen esityksen mukaan Nuuka2-ohjausryhmä jatkaa elokuussa istuntojaan eli veronkorotuksen sijaan etsitään lisää niistettävää ja nämä leikkaukset todennäköisesti osuvat niiden nilkkaan, jotka ovat ahtaalla jo muutenkin. Vihreä valtuustoryhmä näkee tämän maltillisen veronkorotuksen tässä kohtaa vastuullisena ja perusteltuna toimenpiteenä. Loputtomasti säästettävää ei voi löytyä.

Kaiken säästämisen aiheuttamien toimenpiteiden ja paineiden keskellä lainaan aiempaa puhettani ja muistutan, että hyvinvoivan ja elinvoimaisen kunnan luovat hyvinvoivat ja tyytyväiset asukkaat. Meillä on tässä valtava vastuu! Kiitos!

Voit myös katsoa puheen tästä:

Puheeni lopuksi lehteriltä tulivat aplodit. Paikalla ollut runsaslukuinen Liikelaitos Aleksian väki kiitti heidän puolustamisestaan. Kiitän lämpimästi tästä! Tähän astisen yli kymmenvuotisen kuntapolitiikanurani aikana en ole aiemmin suosionosoituksia kuullut. Nähtäväksi jää, miten Aleksian selvityksen jälkeen käy. Toivon todella valtuuston ymmärtävän, kuinka arvokasta ja ansiokasta työtä aleksialaiset tekevät.

Kokouksessa äänestettiin kolmeen otteeseen. Ensimmäinen äänestys koski esitettyjen avustusleikkausten poistamista ja rahat tähän olisi korvattu leikkaamalla Nurmijärven maksamaa kotihoidon kuntalisää 30 eurolla per kuukausi. Esitys oli SDP:n valtuustoryhmän tekemä, jota Vihreät kannattivat. Äänestys hävittiin äänin 33-17, tyhjiä ääniä oli yksi.

Toinen äänestys liittyi aiemmin mainitsemaani liikelaitos Aleksiaan. Demareiden ryhmä ehdotti Aleksian toiminnasta esitetyn selvityksen poistamista Nuuka-ohjelmasta. Äänestyksen tulos oli 36-15, poistamisen kannalla SDP, Vihreät ja Vasemmisto sekä kaksi hajaääntä.

Kolmannen kerran äänestettiin veroprosentin korottamisesta tuolla kunnanjohtajan esittämällä 0,3 prosentilla.  Tämä äänestys hävittiin 37-14. Veronkorotuksen päätöksen tekemisen kannalla olivat jälleen kokonaisuudessaan SDP:n, Vihreiden ja Vasemmiston ryhmät, yksi hajaääni irtosi Keskustalta.

Kokous kesti kaikkiaan viitisen tuntia. Tästä on todellakin hyvä siirtyä kesätauolle. Nuuka-ohjelman lisäsäästöjen etsiminen jatkuu, tuosta veronkorotuksesta kieltäytymisen vuoksi, taas elokuussa. Tästä olen pettynyt. Loputtomasti ei voi säästää!