Nurmijärven kunnanvaltuusto kokousti 21.9.2022. Listan oikeastaan ainoana isona asiana oli osavuosikatsaus. Sain pitää aiheesta Vihreän valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron. Puhe seuraavana:

RYHMÄPUHE II OSAVUOSIKATSAUKSESTA 21.9.2022

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat, viranhaltijat, lehterin väki sekä kuulijat kotona.

 

Olemme saaneet luettavaksemme toteutuneet euromäärät käyttötaloudesta, investoinneista ja kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi olemme saaneet päivitetyn tilinpäätösennusteen. Luvut ovat osin odotettua parempia, erityisesti tulorahoituksen osalta, mutta aihetta tyytyväisyyteen tuudittautumiseen ei ole. Menot ovat jatkaneet kasvuaan erityisesti sosiaali- ja terveyskulujen, henkilöstömenojen sekä koulutuspalveluiden ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden myötä. Investoinnit näyttäytyvät katsauksessa toteutuvan pienempinä vain koska ne todellisuudessa ovat siirtyneet eteenpäin.

Lisähaastetta kuntatalouteen on tuonut Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Se on vaikuttanut energian hintoihin, infaatioon ja korkotason nousuun. Nämä vaikutukset ulottuvat myös jokaisen nurmijärveläisen kukkaroon.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut tarkoittavat käytännössä lähitulevaisuudessa valtuustolta vaativia päätöksiä ja arvovalintoja. Edessä on paineita lisälainanotolle, sopeuttamistoimille ja/tai veronkorotuksille.

Meille päättäjinä on tulossa aiempaa suuri vastuu päättää siitä, mitkä ovat kuntalaisten hyvän arjen kannalta oleellisia asioita. Mitkä asiat painavat vaakakupissa eniten, kun kaikkeen ei ole varaa? Hyvä kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia, ehkäisee eriarvoistumista ja on viihtyisä. Millaisin keinoin tässä salissa ja lautakunnissa istuvat luottamushenkilöt ovat näitä asioita edistämässä? Joudumme väistämättä asettamaan asioita vastakkain ja arvottamaan eri seikkoja. Onko se veronkorotus todella niin huono ajatus, jos toisessa vaakakupissa painavat kaikkien kuntalaisten hyvinvointia edistävät kirjastopalvelut tai harrastusmahdollisuudet? Syytä on suoda paljon ajatusta kuntamme henkilöstön jaksamiselle, sillä ilman heidän työpanostaan Nurmijärvi ei toimi.

Miten koulumme ja päiväkotimme voivat? En viittaa nyt vain seiniin ja sisäilmaan, joiden tiedämme olevan monessa kohteessa erittäin huonossa kunnossa. Miten voidaan seinien sisäpuolella? Miten voivat oppilaat ja työntekijät? Erityisen tuen tarve kasvaa koko ajan. Jos emme voi siihen puuttua ajoissa, tarve kasvaa. Jos emme tue ammattilaisia työssään, tarvitsemme aina vain lisää ammattilaisia apuun.

Hyvässä kunnassa ajatellaan pitkälle tulevaisuuteen. Muistetaan päätöksenteossa pitää myös luonnon ja ympäristön puolta. Puhdas elinympäristö ja luonnon monimuotoisuus ovat paitsi kaikkien etu, myös ehto tulevien sukupolvien onnellisuudelle ja vauraudelle. Ympäristötoimen puolella on oltava mahdollisuus miettiä muutakin kuin rahaa ja resurssien riittävyyttä.

Hyvässä kunnassa kaikkien ääni kuuluu. Vihreä valtuustoryhmä pitää tärkeänä ennakkoarviointien tekemistä. Jo ennen päätösten tekemistä tulee arvioida niiden vaikutukset erilaisiin ihmisiin ja ympäristöön. Myös lasten ja nuorten näkökulma tulee huomioida. Kun tehdään kipeitä päätöksiä, joiden vaikutukset näkyvät pitkään tulisi tämä arvioida yhä tarkemmin.

Niin ja ne strategiaamme kirjatut arvot. Ne, joiden tulisi ohjata päätöksentekoa tässä salissa. Jäivätkö ne mieleen vai sanahelinäksi paperille?

Olemme sitoutuneet muun muassa tähän strategiassa lukevaan kohtaan: ”Kannamme vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnista, kunnan taloudesta, toiminnan vaikuttavuudesta ja ympäristöstä. Teemme kestäviä päätöksiä pitkäjänteisesti vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointiin perustuen.”

Vaikeinakin aikoina päätöksiä tehtäessä tulee muistaa, että tasa-arvoisilla palveluilla kunnissa ehkäistään eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus. Hyvässä kunnassa oma palvelutuotanto on turvattu, ja sitä täydennetään ja monipuolistetaan tarvittaessa yksityisen ja kolmannen sektorin palveluilla.

Vihreä valtuustoryhmä pitää ensisijaisen tärkeänä, että Nurmijärvellä kaikilla on oltava samat mahdollisuudet osallistua, liikkua, saada palvelua ja tehdä töitä. Hyvässä kunnassa yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat selityksittä.

KIITOS!

Voit katsoa puheen myös kokouksen videotallenteesta tästä linkistä: