Nurmijärven Uutiset kirjoittaa jutussaan 13.7.2022, että Nurmijärven seurakunnassa ei vihitä samaa sukupuolta olevia. Haastateltavana ollut kirkkoherra Ari Tuhkanen toteaa, että yksittäisellä seurakunnalla ei ole oikeutta päättää samaa sukupuolta olevien vihkimisestä. Suomen lain mukaan vihkiminen on kuitenkin mahdollista ja yhä useampi seurakunta ympäri Suomen vihkii sateenkaaripareja. Vaikka samaa sukupuolta olevien parien vihkimiselle tai heidän avioliittonsa siunaamiselle ei ole kirkolliskokouksen hyväksymää kaavaa, vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia tapahtuu lukuisissa Suomen kirkoissa ja merkittävä osa papeista on valmiita vihkimään ja siunaamaan.

Näin ollen, vaikka kirkolla virallisesti on sukupuolisidonnainen avioliittokäsitys, vallitsevassa tilanteessa samaa sukupuolta olevat parit saavat joka tapauksessa kirkollisen avioliittoon vihkimisen tai avioliiton siunauksen. Kyse ei ole enää siitä, toteutuuko vihkiminen tai avioliiton siunaus, vaan siitä, tapahtuuko kyseinen tilaisuus Nurmijärven seurakunnan kirkkotilassa vai jonkun toisen seurakunnan kirkossa. Tällöin Nurmijärven kirkkotilojen käyttöä tulee arvioida ensisijaisesti yhdenvertaisuuskysymyksenä ja sallia samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen vihkiminen ja avioliiton siunaaminen Nurmijärven seurakunnan kirkkotiloissa.  Kyseessä on Nurmijärven seurakunnan jäsenten eriarvoinen kohtelu. Miksi toiset saavat vihkimisen kotiseurakunnan kirkossa ja toiset joutuvat hakeutumaan toisen seurakunnan huomaan?

Kirjoituksessa kerrotaan myös, että Nurmijärven seurakunnan papeilla ei ole oikeutta vihkiä samaa sukupuolta olevia myöskään kirkon tilojen ulkopuolella. Papin viran oikeuksista ja velvollisuuksista päätetään kuitenkin mm. kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä ja pappien esihenkilönä toimii piispa. Siten kirkkoneuvosto ei voi velvoittaa tai kieltää seurakunnan pappeja vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja tai siunaamasta samaa sukupuolta olevan parin avioliittoa.

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkon käytöstä päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto yhdessä, ei suinkaan kirkolliskokous, mihin herkästi vedotaan. Näin ollen Nurmijärven seurakunnan tilojen käyttö samaa sukupuolta olevien vihkimiseen, avioliiton siunaamiseen tai hääjuhlan viettoon on kirkkoneuvoston päätettävissä. Tästä on jätetty allekirjoittaneen toimesta kirkkovaltuustoaloite tämän vuoden toukokuussa.

Näiden faktojen valossa Nurmijärven seurakunnalla ei ole mitään syytä olla toteuttamatta kirkkojärjestyksen kohtaa 1:4, jonka mukaan: ”Kirkon jäsenellä on oikeus päästä osalliseksi kirkon pyhistä toimituksista ja seurakunnan tarjoamista muista eduista kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti.”

Meillä kaikilla tulee olla yhtäläinen oikeus rakkauteen ja Nurmijärven seurakunnan tulee kohdella jäseniään kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisesti ja yhtä arvokkaina. Samaa sukupuolta olevien parien tulee saada nimensä seurakunnan vihittyjä -palstalle siinä missä muidenkin.

Leni Niinimäki

Kirkkovaltuutettu (vihr.)