Pidin Vihreän valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron liittyen Nuuka- ohjelman päivittämiseen kunnanvaltuuston kokouksessa. Toimenpidelista oli yli 100-kohtainen. Kaikista kohdista ei suinkaan vallinnut valtuutettujen kesken yksimielisyys, vaan reilu viisi tuntia kestäneessä kokouksessa käytiin useampi äänestys.

Vihreä valtuustoryhmä teki kolme esitystä. Esitimme työnohjausrahojen (5000 €) palautusta. Tämän esityksen hävisimme. Tätä lyhytnäköisyyttä kummastelemme kovin. Varsinkin, kun palautuksen vastustajissa oli useampi opetusalan työntekijä. Toiseksi esitimme 13000 euron palautusta opetus- ja kulttuuripalveluihin. Näitä rahoja siis käytetään pääsääntöisesti koululaisten retkiin ja muihin koulun ulkopuolisiin tapahtumiin osallistumiseen. Tämä esitys meni äänestyksessä läpi. Kolmas esityksemme koski Aleksis Kiven synnyinkodin aukioloaikojen supistamiseen liittyvää 2000 euron nipistystä. Mielestämme Kiven saavutuksilla itseään paljon julki tuova kunta ei voi toimia näin. Sen sijaan esitimme, että kodin pääsymaksua korotetaan eurolla, jolloin säästö saadaan kompensoitua. Tämä esitys hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti.

Tässä puheenvuoroni kokonaisuudessaan:

PUHE VALTUUSTOSSA 27.1.2021

NURMIJÄRVEN KUNNAN NUUKA-OHJELMAN PÄIVITTÄMINEN

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkahaltijat sekä muut kuulijat

Ristikoiden tekijät sekä muut sananikkarit tietävät hyvin NUUKA-sanalle monta synonyymia: kitsas, itara, saita, pihi, kinu, kitkuttelija, antamaton ja niin edelleen… Toisaalta nuukan synonyymejä ovat myös säästäväinen, tarkka ja taloudellinen.

Päättäjinä olemme totisen paikan edessä miettiessämme, milloin nuukailu on lyhytnäköistä kitsastelua ja milloin pitkässä juoksussa viisasta taloudellisuutta.

Nuukan toimenpidelista on pitkä sisältäen muodolliselta vaikuttavia muutaman tuhannen nipistyksiä ja toisaalta suuria satojen tuhansien leikkauksia.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää ryhmien välistä yhteistyötä, jonka johdosta kunnanhallitus  poisti leikkauslistalta lyhytnäköisiä säästöjä lasten opetuksesta, kuten tuntikehyksen leikkauksen, alkuluokkien erillisavustuksen poistamisen sekä A2-kielen poistamisen. Viisautta oli Monikon vuokra-avustusten jatkaminen vastakkaisesta esityksestä huolimatta. Tämä olisi vaarantanut harrastusmahdollisuuksia lapsille tarjoavien opistojen talouden ja pahimmillaan koko Monikon toiminnan.

Vihreät näkevät myös ehdottoman tärkeänä Kissankellon uima-allasavustuksen jatkumisen. Kissankellon allas tarjoaa todella tärkeän kuntoutus- ja liikuntapaikan monelle etelä-nurmijärveläiselle.

Nurmijärvi julistautui mahtipontisesti viime vuonna maailman Aleksis Kivi pääkaupungiksi. Vihreä valtuustoryhmä näkee tärkeänä tämän mukaisesti toimimisen. Siksi emme näe johdonmukaisena esitystä Kiven kodin aukioloaikojen muuttamista keskiviikosta sunnuntaihin aiemman tiistai-sunnuntai sijaan. On valtakunnallisesti tavallista, että museot ovat suljettuina ainoastaan maanantaisin. Tiistain suljettuna olo olisi epäloogista myös siihen verrattuna, että Kiven kuolinmökki naapurikunnassa on kuitenkin avoinna ti-su, samoin kuin Ainola. On todennäköistä, että Tuusulassa vierailevat turistit käyvät myös Nurmijärvellä.

Ryhmämme näkee tärkeänä myös kunnan työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtimisen ja tulemme siksi esittämään työnohjaukseen liittyvien säästöjen, 5000 euroa, palauttamista. Työnohjauspalveluiden tarkoittaisi vähemmän mahdollisuuksia yksilökohtaisen työnohjauksen myöntämiseen tai se voi lyhentää tämän ohjauksen kestoa. Työnohjaus on Vihreän valtuustoryhmän mielestä resurssi, josta on iso apu työssä jaksamiseen. Työnohjauspalveluista leikkaaminen saattaa johtaa sairauspoissaolojen kasvuun, joten emme näe tätä säästönä, vaan mahdollisena riskinä kasvattaa kuluja toisaalla. Me haluamme, että kunnassa on hyvä olla töissä.

Lisäksi näemme toimenpidelistan kohdassa esitetyn 13000 euron säästön opetus- ja kulttuuripalveluista lyhytnäköisenä. Säästö vähentäisi mahdollisuuksia tehdä retkiä sekä osallistumista erilaisiin tapahtumiin. Erityisesti tässä ajassa tällainen toiminta on omiaan lisäämään hyvinvointia tuoden näin pitkässä juoksussa säästöjä.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää viranhaltijoita siitä suuresta työstä, jota Nuuka-ohjelman valmistelu on edellyttänyt. Toteuttamiseen osallistuukin sitten jokainen nurmijärveläinen, toivottavasti ymmärtäen nuuka- sanan tarkkana taloudenpitona, joka on tässä taloustilanteessa tarpeen.

Puheen voi myös katsoa tästä linkistä: