Olen monessa mukana, niin myös kirkkovaltuustossa. Olen lähtenyt ehdolle seurakuntavaaleihin ajatuksella, että parhaiten seurakunnan toimintaan voi vaikuttaa ”sisältä päin”. Yksi uudistus, mikä olisi mielestäni tärkeää, olisi anonyymiin rekrytointiin siirtyminen, tämä toki muuallakin kuin seurakunnissa.

Olen kirkkovaltuustossa nyt toista kautta. Aloitteiden jättäminen on varsin harvinaista. ”Urani” aikana niitä on tätä ennen jätetty kaksi. Jätimme siis Nurmijärven kirkkovaltuuston kokouksessa 27.10.2020 seuraavan aloitteen:

VALTUUSTOALOITE ANONYYMIN REKRYTOINNIN KÄYTTÖÖNOTOSTA NURMIJÄRVEN SEURAKUNNASSA

Nimetön, eli anonyymi rekrytointi yleistyy Suomessa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Anonyymin rekrytoinnin kokeiluja on ollut ainakin Espoon, Helsingin, Vaasan ja Vantaan kaupungeissa. Muutama yritys on siirtynyt jo kokonaan nimettömään haastateltavien valintaan. Kokemukset anonyymistä rekrytoinnista ovat olleet positiivisia. Näiden nimettömästä rekrytoinnista saatujen kokemusten mukaan identifioivia tekijöitä kuten hakijan nimeä, ikää, sukupuolta ja muuta sellaista ei tarvitse tietää, kun valitaan ihmisiä työhaastatteluun.

Anonyymissä rekrytointiprosessissa hakemuksista poistetaan näkyvistä hakijan tunnistetiedot, kuten nimi, ikä, sukupuoli, äidinkieli ja kuva. Menetelmän tarkoituksena on perustaa haastattelukutsupäätökset puhtaasti hakijan osaamiseen ja kyvykkyyteen ilman, että ennakkokäsitykset demografisista tiedoista vaikuttavat rekrytoijan mielikuvaan hakijasta.

Anonyymillä rekrytointiprosessilla on useita selkeitä ja painavia etuja:

1.Tasa-arvon sekä rekrytoinnin läpinäkyvyyden lisääminen ja syrjinnän vähentäminen. Työmarkkinoilla on edelleen merkittävän paljon erilaisiin tekijöihin liittyvää syrjintää. Lisäksi nimettömällä rekrytoinnilla voidaan välttää tilanteita, joissa saattaa herätä epäilyksiä tiettyjen hakijoiden suosimisesta viran- tai tehtävänhakuprosessissa etenkin sellaisten työpaikkojen täyttämisessä, joiden päätökset tehdään viranomaispäätöksinä.

2. Vastuullisuuden konkretisointi. Anonyymi rekrytointi on tehokas tapa lisätä tasa-arvoa, seurakuntalaisten luottamusta seurakunnan toimintaan ja vähentää kokemuksia syrjinnästä. Käyttämällä anonyymiä rekrytointia seurakunta voi osoittaa, että se on aidosti arvojensa takana.

3. Passiivisten työnhakijoiden aktivointi. Monet jo työsuhteessa olevat eivät halua nykyisen työnantajansa tietävän työpaikan vaihtoaikeistaan. Anonyymin rekrytoinnin avulla saadaan siis osallistettua myös näitä passiivisia työnhakijoita.

4. Tiennäyttäjänä muille seurakunnille toimiminen. Siirtymällä anonyymiin rekrytointiin Nurmijärven seurakunta osoittaa edistyksellisyyttä ja ajan hermolla olemista, jonka myötä saadaan positiivista julkisuutta, mikä voi parhaimmillaan vaikuttaa päätökseen seurakuntaan liittymisestä tai sen parissa pysymisestä.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Nurmijärven seurakunta siirtyy käyttämään anonyymia rekrytointiprosessia seurakunnan virka- ja työsuhteita täytettäessä.

Nurmijärvi 27.10.2020

Vihreä kirkkovaltuustoryhmä

Leni Pispala                           Pauliina Pukarinen

Sini Harju                               Tuula Grönqvist