Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti vuoden 2021 budjetista kokouksessaan 11.11.2020. Pidin kokouksessa budjetin yleisosaan liittyen Vihreiden ryhmäpuheenvuoron. Kokous sujui varsin jouhevasti alun etäyhteyksien hankaluuksien jälkeen. Äänestyksistä ja niiden tuloksista voit lukea Nurmijärven Vihreiden nettisivuilta. Linkki tässä:

Budjettivaltuusto 11.11.2020

Puhetta valmisteli kanssani valtuustoryhmämme puheenjohtaja Sami Virtanen.

Tässä puheeni kokonaisuudessaan. Puheen lopussa myös linkki, jos haluat mieluummin kuunnella ja katsella puheen.

RYHMÄPUHE BUDJETTIVALTUUSTOSSA 11.11.2020

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä muut kuulijat

Koulupalot, korona, Nuuka- ja palveluverkko-ohjelma, koulujen sisäilmaongelmat ja niiden mukanaan tuomat investoinnit sekä se kaamea alijäämä, josta puhuttaessa olemme Virpi Rädyn kanssa odottaneet sitä talousjohtajan ”antero mertarantamaista spiikkausta”, jonka hän kerran leikillään lupasi toteuttaa. Nämä ovat olleet eittämättä tämän vuoden puhuttavimmat aiheet kokouksessa kuin kokouksessa.

Olemme sen edessä, että tuloja täytyy lisätä ja menoja vähentää. Mutta miten ja mistä? Lasten tulevaisuudesta, kuten A2-kielen lakkauttaminen olisi tehnyt? Yleisestä viihtyvyydestä ja siisteydestä? Nämä leikkausehdotukset iloksemme kunnanhallitus palautti budjettiin. Juustohöylää on käytetty kaikkiin mahdollisiin ja vähän mahdottomiinkin kohteisiin. Vihreä valtuustoryhmä on huolissaan siitä, että tällainen ”juustohöylä”-talous ja hätiköidyt leikkaukset osuvat kaikkein kipeimmin heikoimmassa asemassa oleviin. Mielestämme nyt tarvitaan pitkäjänteistä ja järkevää talouspolitiikka sekä huolellista rakenteiden tarkastelua. Joka pikkukiven kääntämisen sijaan pitää järisyttää koko kalliota.

Korona on kurittanut kunnan talouden lisäksi myös monien kuntalaisten taloutta. Tämän vuoksi Vihreä valtuustoryhmä näkee erityisen tärkeänä, että kunta huolehtii esimerkiksi laadukkaista kirjasto- ja kulttuuripalveluista sekä liikuntamahdollisuuksista, jotka tuovat hyvinvointia ja virikkeellisyyttä kunnan asukkaille ilmaiseksi tai pienillä kustannuksilla. Nämä ovat investointeja, joilla ehkäistään kuluja sote-puolella. Epäuskoisina olemme myös seuranneet Keusoten toimesta tapahtuvaa ikäihmisten päivätoiminnan alasajoa. Toivomme, että kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöllä vanhusten hyvinvointiin voidaan panostaa.

Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat myös ”myyntivaltteja”, joiden tasosta tulee pitää huolta. Esimerkiksi A2-kieleen liittyen sain viestiä lohjalaiselta tutultani, joka totesi Lohjan tehneen virheen kielen lakkauttamisesta ja nyt useat Lohjan vapaa-ajan asukkaat ovat ilmaisseet arvostavansa esimerkiksi upeita Lohjan liikuntamahdollisuuksia, mutta eivät halua muuttaa kuntaan A2-kielen puuttumisen vuoksi.

Kun menojen karsiminen on haastavaa, täytyy pohtia tulojen lisäämistä.  Kotimaan matkailussa on vahva vire, mutta Nurmijärven kunnan talouskirjassa ei ole mainintaa matkailusta. Ainoa matkailun edistämishanke kuluneen vuoden aikana on tainnut olla liittyminen Hyvinkään matkailun edistämiseen.

Hyvänä esimerkkinä oikeaan markkinarakoon iskemisestä voisi käyttää Tuusulaa, jonka talousarviokirjassa puhutaan mm. Tuusulanjärven tuotteistamisesta. Milloin me oikeasti tuotteistamme Myllykosken, Kiljavan ja monet muut upeat kohteet. Seitsemän veljeksen juhlavuoden huomioimisessa ja siihen liittyvissä hienoissa valotaideteoksissa ja some- profiloinnissa on hyvä alku. Koronan myötä ihmiset ovat suunnanneet yhä enemmän luontoon. Luontomatkailun ja siihen liittyvien asioiden edistäminen tulisi ottaa ”to do -listalle”.

Usein puhumme myös Nurmijärven hyvästä sijainnista, mutta juuri Tuusulan kirjauksista löytyy lause: ”Tarjoamme lentokenttään nojautuvalle yritystoiminnalle tulevaisuuden kasvualustan”. Se on kirjattu talouskirjaan. Meillä Ilvesvuoreen tulee yritystontteja, mutta me Vihreät toivomme intohimoisempaa suhtautumista tuotteistamiseen ja markkinointiin, sillä hyviä yhteisöveron maksajia tarvitsemme lisää.

Nurmjärven sähkön kuulumiset olivat maanantaina pääosin hyviä. Hienoa kuulla kasvavasta tuulivoiman käytöstä. Samalla kuulimme myös, että Fennovoima-hanke on edelleen vastatuulessa. Vihreät toivovat, että Nurmijärven sähkö aloittaa vakavan harkinnan ja mahdolliset selvitykset Fennovoimasta irtautumiseksi. Kyse on kuitenkin miljoonien hankkeesta, josta voisi säästää. Tätä olemme jo kahdesti valtuustoaloitteen muodossa esittäneet.

Kulunut vuosi on ollut haastava ja työteliäs monelle. Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää viranhaltijoita työnsä hyvin hoitamisesta näissä vaativissa ja muuttuneissa olosuhteissa. Suurkiitos myös kaikille kunnan työntekijöille, jotka koronan aikana ovat loihtineet uusia, luovia tapoja palvelujen tarjoamiseen kuntalaisille. Etätyöhön ja etäkokoustamiseen opettelu on ollut uutta meille kaikille. Kiitämme siis myös kaikkia kunnanhallituksen, valtuuston ja lautakuntien jäseniä sujuvasta uuteen kokouskäytäntöön siirtymisestä. Ja erityiskiitos myös tiedottamisesta, mikä on ollut koko ajan laadukasta ja ajantasaista. Tämä tuo tällaisessa tilanteessa tunteen, että asiat ovat hallinnassa. Kiitos!

Linkki puheeseen tässä: